Fra grundfortælling til eksekvering

POSITION løser opgaver, hvor vi starter fra bunden med at bygge kommunikationsstrategien op. Vi løser også opgaver, hvor vi med afsæt i den eksisterende strategi bistår med eksekveringen. Og så er der de opgaver, hvor det bare skal gå stærkt!

Identitet & grundfortælling

Hvem er I? Og hvorfor vil I gerne være dem? POSITION arbejder nysgerrigt og kreativt med fundamentet under jeres kommunikation.

Sammen skaber vi den grundfortælling, som præcist, levende og i kort form beskriver, hvem I er. Hvad er jeres “WHY”, jeres raison d´être, jeres personlighed? Identiteten kan både udfoldes verbalt og visuelt.

Det kan også handle om at kortlægge interessenterne og identificere jeres nuværende eller ønskede position. Eller om at formalisere af jeres sproglige udtryk i en “Tone of Voice”, så jeres sprog er et strategisk valg og ikke blot et spørgsmål om smag og personlig stil.

Strategi & eksekvering

Hvad vil I gerne opnå, og hvordan vil I nå målene? POSITION arbejder målrettet med at omsætte ”WHY” til ”HOW” og ”WHAT”.

Her handler det om at opstille mål, definere målgrupper og bygge kommunikations-strategien – alt sammen for at kunne eksekvere målrettet og retningsstabilt.

POSITION bistår med den konkrete PR-pipeline, producerer indholdet og gennemfører aktiviteterne. Platformene kan være traditionelle medier, sociale og digitale medier, trykt materiale, video, events eller mere målrettede PA-aktiviteter. Nøgleordene er handling, synlighed og strategisk retning.

Budskaber & træning

At udtale sig effektivt – til pressen eller til andre interessenter – er ikke nødvendigvis noget, man ER god til. Men det er noget, man kan BLIVE god til. Og selv de dygtige kan blive bedre.

Det handler om kreativitet og struktur. Det handler om at kende virkemidlerne og grundreglerne. Og mest af alt handler det om at gøre det.

POSITION har stor erfaring med budskabs- og pressetræning med både teoretisk indblik og masser af virkelighedstro interview- og budskabstræning foran kamera med efterfølgende feedback. Træning kan foregå både hos os eller hos jer.