Professionel kommunikation

POSITION rådgiver om og eksekverer strategisk kommunikation, positionering og PR.

POSITION hjælper med at definere, indtage og udbygge den position, der bringer jer tættere på jeres mål ud fra en tro på, at evnen til at omsætte målene til konkret indhold og handling skaber troværdige resultater. Og ud fra en tro på, at erfaring, dømmekraft, netværk, intuition, kreativitet og solidt håndværk gør en forskel i bestræbelserne på at få mennesker og holdninger til at bevæge sig – gerne tættere på hinanden.

Det gælder, uanset om opgaven er at bygge jeres kommunikation op fra bunden eller at håndtere en akut situation – eller noget midt imellem.

Kunderne er typisk private og offentlige virksomheder, organisationer, institutioner eller NGO’er.

Opgaverne handler oftest om kommunikation mellem professionelle, politikere og borgere.